لمس شکم با معاینه

aerztliches-handeln-bauchgefuehl-a

 

اگر با دست روی شکم فشار دهیم به طور طبیعی و فیزیولوژیک درد به وجود می آید. علت این درد فشار آمدن روی گانگلیون عصبی شکم یا فشار آمدن روی پیشابدان پر است.

لذا چنین دردی را نباید با درد مرضی و غیر عادی اشتباه کرد. درد مرضی در تومورها، ورم غدد لنفاوی و بیماریهای دیواره شکم وجود دارد. درد ناشی از تومورهای دیواره شکم با تغییر حالت از دراز کشیده به نشسته تشدید می یابد. به این نکته باید توجه کرد که بعضی از کودکان در اثر ترس از معاینه شکم خود را سفت می کنند (انقباض دفاعی) که نباید با حالت بیماری چون سفتی ماهیچه ای مثلا در آپاندیسیت حاد اشتباه شود.

ارسال شده در 30 شهریور 1395 توسط