آیا مکمل های غذایی می توانند عملکرد مغز را افزایش دهند؟

:brain

این واقعیت تلخی است که وقتی مسن تر می شویم حافظه ما بدتر می شود. برای کند کردن این کاهش خیلی از افراد به مکمل های غذایی و فرآورده های گیاهی روی می آورند. گیاهانی چون جینکگو بیلوبا که از برگ های درخت جینکگو به دست می آید وسیعا مصرف می شود و قرنهاست که جزئی از طب سنتی چین بوده است. اکنون در آلمان جینکگو به عنوان درمانی برای زوال عقل تایید شده است. اما آیا این ادعاها اعبار علمی دارند؟

اوکن و همکاران با استفاده از فراتحلیل برای بررسی کردن نتایج بی شاز 50 تحقیق نتیجه گرفتند که عملکرد بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر که جینکگو مصرف کردند از لحاظ شناختی بهتر از بیمارانی بود که دراونما دریافت کردند. در واقع اندازه این تفاوت ها با اندازه ای که در بیمارانی یافت شد که دانپزیل مصرف کردند (دارویی که وسیعا برای درمان بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار می گیرد) برابر بود. با این حال تحقق جدیدتری که هم بزرگ و هم از لحاظ روش شناختی دقیق بود معلوم کرد که بیماران مبتلا به زوال عقل خفیف تا متوسط از مصرف کردن جینکگو هیچ فایده ای که از لحاظ بالینی معنی دار باشد کسب نکردند.

اظهار نظر جدیدتر درباره این موضوع از طریق بررسی نوشته ها توسط گلد و همکاران او صورت گرفته است. آنها خاطر نشان کردند بیمارانی که اختلال شناختی خفیف تا متوسط داشتند و جنیکگو مصرف کردند وقتی که با بیمارانی مقایسه شدند که دارونما مصرف کردند بهبود متوسط اما مهمی را در عملکرد شناختی نشان دادند. آنها همچنین هشدار می دهند که تحقیقات حیوانی بسیار کمی اجرا شده اند و تاثیر جینکگو در افراد جوان تر هنوز چندان بررسی نشده است. آنها نتیجه می گیرند که جینکگو سزاوار توجه بیشتر محققان است اما هنوز نمی توانیم با اطمینان بگوییم که آیا این گیاه مفید است یا نه.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 31 شهریور 1395 توسط