سمع و دق شکم

19578_17732_5

 

 

در مواردی چون بزرگی طحال و کبد، آسیت یا تومورها صدای دق توپر است و محل صدا با حرکت بیمار به علت جابه جا شدن مایع جمع شده در درون حففره شکم نیز تغییر می کند.

1- در آتونی روده صدایی شنیده نمی شود.

2- در انسداد ناقص یا انسداد قسمتی از روده مثلا در ایلئوس صدای آب پاش (عبور با فشار مایع از یک مجرای تنگ) به گوش می رسد.

3- در نفخ روده (تجمع گاز) صدا از نوع طبلی Tympanitic است.

 

ارسال شده در 30 شهریور 1395 توسط