خستگی بی مورد

lady-in-bed-holding-head-in-hands

گاهی مشاهده می شود که شخص با وجود به ظاهر سالم بودن و استراحت کامل باز بی مورد و بدون هیچ دلیل روشنی خسته است و نیاز به استراحت و خوابیدن دارد. این عارضه که هر روز مواردش در مردم و در سنین مختلف رو به افزایش است گاهی به قدری پیچیده و سردرگم خواهد بود که بتدریج مزمن و غیر قابل علاج می شود.

البته کار زیاد و مداوم، عدم استراحت، بی خوابی و اضطراب و نگرانی می تواند موجب خستگی موقت شوند که با رعایت هر یک از عوامل مورد بحث شخص نیروی طبیعی خود را باز یافته و خستگی از بین می رود. در زیر به عوامل مهم بروز خستگی اشاره می شود که دانستن آنها کمکی به پیشگیری خواهد کرد.

ارسال شده در 9 مهر 1395 توسط