اطلاعات را به قطعات کوچک تر خرد کنید

article45471-1

برای به خاطر سپردن مراحل مختلف کار یا فعالیت های مختلفی که قرار است انجام دهید، اکثر مردم راه های مختلفی را امتحان کرده اند که همه اینها نوعی به کارگیری حافظه و بیشتر برای تقویت حافظه است.

کهن ترین تکنیک تقویت حافظه

شاید فکر کنید روش های تقویت حافظه و به خاطر سپاری اطلاعات، پیشینه کمی دارد و اصولا پدیده مدرنی است اما باید بدانید که برخی از تکنیک های تقویت حافظه قدمتی صدها بل هزاران ساله دارد. می خواهید بدانید کدام ها؟
1) قصر حافظه خودتان را بسازید:
این تکنیک در یونان باستان مورد استفاده بوده. از آنجایی که یونانی ها را شاید بتوان پدر هندسه نامید، برا این باور بودند که موضوعات هندسی و فضایی (مثل احجام، تصاویر و فضاها) بهتر و موثرتر از مفاهیم انتزاعی همچون کلمات، اعداد و افکار می تواند به یاد آورده شود. جالب است که این روش را به عنوان تکنیک مورد استفاده شرلوک هولمز نیز می شناسند.
برای اینکه بتوانید قصر حافظه خودتان را داشته باشید در ذهن خود یک مکان آشنا را انتخاب کنید و بخش های مختلف آن را با نمادهایی از آنچه به یاد می آورید پر کنید. هر چه نمادهای بیشتر و عجیب تری را به کار ببرید، حافظه شما موثرتر عمل خواهد کرد. برای مثال فرض کنید که می خواهید خرید یک سبد پرتقال را به خاطر سپارید بنابراین یک اردک را از برکه بردارید و در ذهن خود مسیر خانه را بپیمایید در راه یک مرد ایستاده با کلاه حصیری را ببینید (کلاه حصیری او، نمادی از سبد خرید شما است) به او سلام کنید و وارد خانه شوید و یک راست به حمام بروید و در وان، همان اردک را ببینید (اردک نماد پرتقال). حال شما یک قصر حافظه را ساخته اید که به این راحتی ها فراموش نخواهید کرد.
می توانید برای به خاطر سپردن مراحل مختلف کار یا فعالیت های مختلفی که قرار است در طول روز انجام دهید از این تکنیک استفاده کنید.
2) اطلاعات را به قطعات کوچک تر خرد کنید
در سال 1955، جرج میلر روان شناس کشف کرد که اکثر مردم تنها می توانند یک قطعه 7 تایی از اطلاعات را در آن واحد در ذهن خود نگاه دارند. حالا گذشته از اینکه آیا واقعا همه آدم ها تنها در یک لحظه می توانند یک قطعه هفت تایی از اطلاعات را به خاطر سپارند یا نه، به هر حال دانشمندان زیادی به این نتیجه رسیده اند که عدد مورد نظر اگر هم هفت نباشد، به هر حال چیزی نزدیک به آن است.
این یافته روان شناسی به ما نشان می دهد که برای به یاد سپردن اطلاعات اغلب نیاز داریم آن را به قطعات کوچکتری تقسیم کنیم و هر قطعه را جداگانه به خاطر سپاریم. واضح است که هر چقدر تلاش کنیم که این قطعات کوچکتر را معنی دار و مرتبط تر بازسازی کنیم، بهتر در ذهن ما خواهند ماند. برای مثال برای به یاد آوردن شماره کارت بانکی سعی کنید اعداد را در قطعات 4 تایی به صورت یک واحد منسجم و مرتبط به خاطر سپارید، رابطه ای را بین اعداد ایجاد کنید تا برایتان معنی دار شود در این صورت به جای اینکه هر عدد را به عنوان یک واحد جداگانه به ذهن بسپارید، یک دسته از اعداد را به جای آن واحد به یاد خواهید سپرد.

ارسال شده در 24 شهریور 1395 توسط