عدم حساسیت نسبت به درد و اسکیزوفرنی

distraught-man-smoking

درد، احساس بسیار آشنایی برای اغلب ماست. اما برای برخی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی این ممکن است صدق نکند. یک قرن پیش کرائپلین مشاهده کرد که بیماران اغلب نسبت به ناراحتی جسمانی کمتر حساس می شوند وضعیت های ناراحت، تحریکات سوزن و جراحت ها را بدون اینکه زیاد به آنها فکر کنند تحمل می کنند.

 

این مشاهدات در مورد دم حساسیت نسبت به درد در اسکیزوفرنی توسط گزارش های حکیاتی و گزارش های موردی در نوشته های پزشکی و جراحی تایید شده اند. یکی از شرح حال های مورد به مردی مربوط می شود که روده او سوراخ شده بود و فقط گاهی از ناراحتی خفیف خبر می داد و هنگام معاینه جسمانی به طور شگفت انگیزی حساسیت شکمی کمی را نشان می داد. گزارش های دیگر بیماران مبتلا به مشکلات جسمانی مانند کیسه صفرای سوراخ شده, قانقاریا,زخم معده سوراخ شده, مچ شکسته و فتق آپاندیس را توصیف کرده اند که به نظر می رسیدند درد کمی را احساس می کنند.

عدم حساسیت نسبت به درد در اسکیزوفرنی پدیده ای فراگیر نیست و برخی بیماران از درد خبر می دهند. نکته خیلی جالب این است که اقلیت قابل ملاحظه ای از خویشاوندان مبتلا به اسکیزوفرنی نیز در مقایسه با افراد گواهی که سابقه خانوادگی بیماری روانی نداشته اند تحمل درد بسیار بیشتری دارند. ما هنوز نمی دانیم چرا باید چنین باشد با این حال چند منطقه مغز که با ادراک درد ارتباط دارند مناطقی هستند که در اسکیزوفرنی درگیر می باشند. از جمله این مناطق، تالاموس و ناحیه کمربندی قدامی هستند. انتقال دهنده گلوتامیت نیز در انتقال محرک های دردناک درگیر است. با اینکه عدم حساسیت نسبت به درد موضوع فراموش شده ای در پژوهش اسکیزوفرنی است می تواند سر نخ هایی را در اختیار ما بگذارد تا به ما کمک کنند که به حل کردن معمای اسکیزوفرنی نزدیکتر شویم.

ارسال شده در 22 شهریور 1395 توسط