روانشناسی تجاوز جنسی

women-worry

ه طور سنتی تجاوز جنسی به عنوان جرم جنسی طبقه بندی شده و جامعه فرض می کند که متجاوز جنسی توسط شهوت برانگیخته می شود. اما در دهه 1970 چند پژوهشگر فمینیست مبارزه ای را با این دیدگاه آغاز کرده و اظهار داشتند که تجاوز جنسی توسط نیاز به سلطه گری، اعمال قدرت و تحقیر کردن قربانی و نه تمایل جنسی به او برانگیخته می شود

آیا تجاوز جنسی توسط میل جنسی برانگیخته می شود یا پرخاشگری؟

ب. قطعا از دیدگاه قربانی تجاوز جنسی که از جمله شدیدترین ترس ها در زنان است همیشه یک عمل خشونت آمیز است و انگیزه متجاوز جنسی هر چه که باشد قطعا تجربه جنسی لذت بخشی برای زن نیست.

به رغم این واقعیت که نویسندگان فمینیست معتقدند که تجاوز جنسی عمدتا عملی خشونت آمیز است اما دلایل قانع کننده ای وجود دارند که چرا انگیزش جنسی اغلب اگرچه نه همیشه عامل بسیاار مهمی است. برای مثال گرچه قربانیان تجاوز جنسی اصلا تصادفی نیست بلکه درصد بسیار بالایی از زنانی را در بر می گیرد که نوجوان بوده و در اوایل 20 تا 30 سالگی هستند و بنابراین این برداشت را تایید می کند که متجاوزان جنسی قربانیان جوان تر را ترجیح می دهند. این توزیع سنی با توزیع سایر جرم های خشونت آمیز که در آنها افراد سالخورده به خاطر آسیب پذیری شان برجسته هستند کاملا متفاوت است. علاوه بر این معمولا متجاوزان جنسی انگیزش جنسی را به عنوان علت بسیار مهم اعمال خود ذکر می کنند. سرانجام اینکه خواهیم دید که حداقل برخی از متجاوزان جنسی ویژگی های مرتبط با نابهنجاری های جنسی را آشکار می سازند و چندین نابهنجاری جنسی دارند. مردان مبتلا به نابهنجاری های جنسی معمولا از لحاظ جنسی بسیار با انگیزه هستند. بنابراین شواهد زیادی نشان می دهند که تمایل جنسی عامل برانگیزنده بسیاری از متجاوزان جنسی است هر چند که عامل انگیزشی انحصاری برای همه نیست.

در چند دهه گذشته شماری از پژوهشگران برجسته که خلافکاران جنسی را بررسی کرده اند نشان داده اند که تمام متجاوزان جنسی انگیزه پرخاشگری و جنسی دارند، اما با درجات مختلف. برای مثال نایت و پرنتکی چهار خرده تیپ متجاوزان جنسی را شناسایی کردند که دو خرده تیپ عمدتا توسط پرخاشگری و دو خرده تیپ عمدتا تسوط انگیزه جنسی تحریف شده برانگیخته می شدند. اخیرا مک کیب و واچوپ برای سیستم طبقه بندی تا اندازه ای متفاوت حمایت تجربی فراهم کردند که این نیز چهار خرده تیپ متجاوزان جنسی را با درجات مختلف انگیزه های جنسی و پرخاشگری شامل می شود. یک تیپ عمدتا توسط خشم نامتمایز و پرخاشگری بی دلیل و نه انگیزش جنسی برانگیخته می شود تیپ های دوم و سوم هر یک با آشکار نمودن خصومت و قدرت نسبت به زنان از طریق تجاوز جنسی به خاطر بی کفایتی های خودشان برانگیخته می شوند. و تیپ چهارم توسط خیال پردازی های سادیستی جنسی برانگیخته می شود. در حال حاضر معلوم نیست که کدام طرح طبقه بندی بهتر است و برخی متجاوزان جنسی را نمی توان به راحتی توصیف کرد.

ارسال شده در 20 شهریور 1395 توسط