بهره کشی جنسی از کودکان

aaeaaqaaaaaaaalbaaaajgzmndy3zmjklwu4mmetndi3yi05nzvkltdmotmxzwqwmjg0yg

بهره کشی جنسی نوعی تماس جنسی است که اجبار جسمانی یا روان شناختی یا حداقل یک نفر را که نمی تواند به طرز معقولی از این تماس راضی باشد در بر دارد. (مثل یک کودک) این گونه بهره کشی ها عبارتند از: بچه بازی,تجاوز جنسی, زنا با محارم و این جامعه را بیشتر از هر مشکل جنسی دیگری نگران می کند.

 بنابراین تا اندازه ای عجیب است که از این سه نوع بهره کشی فقط بچه بازی در DSM-IV-TR منظور شده است. این تا اندازه ای بیانگر آن است که جامعه این خلاف ها را جدی می گیرد و ترجیح می دهد با خلافکاران جنسی اجباری به عنوان تبهکاران نه کسانی که اختلال روانی دارند برخورد شود. (هر چند که بدیهی است بسیاری از تبهکاران اختلال روانی هم دارند)

بهره کشی جنسی کودکی

چند دهه گذشته شاهد نگرانی شدید درباره بهره کشی جنسی کودکی و همراه با آن افزایش در پژوهش مربوط بوده است. اولا شواهد حکایت دارند که بهره کشی جنسی کودکی شایع تر از آن است که یک زمانی تصور می شد. ثانیا بهره کشی جنسی کودکی با چند اختلال روانی ارتباط دارد بنابراین این نوع بهره کشی در سبب شناسی چند اختلال اهمیت دارد. ثالثا بخری از موارد چشمگیر و تبلیغ شده که اتهامات بهره کشی جنسی کودکی را شامل می شوند مسایل بسیار بحث انگیزی مانند اعتبار شهادت کودکان و دقت خاطرات زنده شده در مورد بهره کشی جنسی را پیش کشیده اند. ما این سه موضوع را به ترتیب در نظر خواهیم گرفت.

میزان شیوع بهره کشی جنسی کودکی

میزان شیوع بهره کشی جنسی کودکی به تعریف آن بستگی دارد که در تحقیقات مختلف بسیار تفاوت داشته است. برای مثال تحقیقات مختلف از تعریف های متفاوت کودکی استفاده کرده اند طوری که محدوده سنی از 12 سال تا 19 سال گسترش داشته است. برخی تحقیقات هر گونه تعامل جنسی حتی آنهایی که تماس جسمانی را شامل نمی شوند به حساب آورده اند (مانند عورت نمایی) تحقیقات دیگر فقط تماس جسمانی را به حساب آورده اند سایر تحقیقات فقط تماس تناسلی را به حساب آورده اند. بسته به اینکه از کدام تعریف استفاده شده باشد ارقام میزان شیوع از کمتر از 5 درصد تا بیش از 30 درصد گسترش داشته اند. حتی پایین ترین رقم مایه نگرانی است.

ارسال شده در 20 شهریور 1395 توسط