بررسی رفتار سادیسمی

sadism_1600x1200

 

اصطلاح سادیسم از نام مارکیز دِساد به دست آمده که برای مقاصد جنسی آنچنان به قربانیان خود ظلم می کرد که سرانجام به عنوان دیوانه محکوم شد. در DSM-IV-TR برای تشخیص سادیسم فرد باید خیال پردازی ها امیال یا رفتارهای شدید و مکرری که از لحاظ جنسی تحریک کننده هستند داشته باشد که شامل وارد کردن درد روانی یا جسمانی بر فرد دیگر باشند.

 

الگویی که ارتباط نزدیکی دارد اما شدت آن کمتر است بردگی و تادیب است که ممکن است بستن دست و پای فرد، کتک زدن او و غیره را برای بالا بردن برانگیختگی جنسی شامل شود.

در برخی موارد فعالیت های سادیستی به روابط جنسی واقعی منجر می شود در موارد دیگر ارضای جنسی کامل فقط از شیوه سادیستی کسب می شود. برای مثال ممکن است سادیست قسمتی از بدن زن را با تیغ ببرد یا آن را با سوزن سوراخ کند و در این بین به ارگاسم برسد. دردی که سادیست ها وارد می کنند ممکن است از شلاق زدن، گاز گرفتن، بریدن، یا سوزاندن ناشی شود شدت این عمل متفاوت است و از خیال پردازی تا قطع عضو یا حتی قتل گسترش دارد. درجات خفیف سادیسم در سنت های پیش نوازی بسیاری از فرهنگ ها وجود دارد و برخی از زوج ها در جامعه آمریکا – هم دگر جنس گرا و هم هم جنس گرا- به این گونه روش ها می پردازند. متمایز کردن علاقه گاه و بیگاه به شیوه های سادومازوخیستی از سادیسم به عنوان نابهنجاری جنسی اهمیت دارد. زمینه یابی ها نشان داده اند که 5 تا 15 درصد مردان و زنان گاهی از فعالیت های سادیستی و یا مازوخیستی به صورت ارادی لذت می برند. سادیسم و مازوخیسم نابهنجار که طی آن فعالیت های سادومازوخیستی ترجیح داده می شوند یا روش انحصاری برای ارضای جنسی هستند بسیار نادرترند و امکان دارد در یک فرد با هم روی دهند. این وضعیت می تواند از رضایت کامل قربانی تا نارضایتی کامل او گسترش داشته باشد اما تغییرات در DSM-IV-TR در سال 2000 ایجاب می کند که تشخیص سادیسم در مواردی داده شود که قربانی ناراضی باشد.

سادیست های جنسی افراطی ممکن است صحنه های شکنجه خود را بعدا در حال استمنا کردن به صورت ذهنی مرور کنند. قاتلان زنجیره ای که سادیست جنسی هستند گاهی اعمال سادیستی خود را ضبط کرده یا فیلم برداری ویدیویی می کنند. در یک تحقیق 20 قاتل زنجیره ای سادیست جنسی مشخص شدند که مسئول 149 قتل در آمریکا و کانادا بودند. اغلب آنها مردان سفید پوست 20 تا 30 ساله یا 30 تا 40 ساله بودند. قتل های آنها به طور چشمگیری همسان بودند و برانگیختگی جنسی ناشی از رنج، ترس یا وحشت قربانیان شان را منعکس می کردند. تجاوزهای طراحی شده به آنها امکان می دادند تا مرگ قربانیان خود را به دقت کنترل کنند. برخی از این مردان گزارش دادند که احساس خداگونه کنترل داشتن بر زندگی و مرگ انسانی دیگر خیلی مهیج است. هشتاد و پنج درصد نمونه از خیال پردازی های جنسی خشونت آمیز خبر دادند و 75 درصد چیزهایی از قبیل نوارهای ویدیویی، تصاویر و نوارهای صوتی با موضوع خشونت آمیز را از اعمال سادیستی خود گردآوری کرده بودند.

ارسال شده در 20 شهریور 1395 توسط