بررسی مبدل پوشی مردان

cross-dressing

این رفتار در میان برخی مردان که علاقه مند به لباس و رفتارهای زنانه هستند اتفاق می افتد آن ها تمایل داند از لوازم آرایش و تجهیزات زنانه استفاده کنند حتی پس از ازدواج و پدر شدن هم این رفتار در این افراد دیده می شود نعوظ، گاهی انزال خودانگیخته و بعضی وقت ها استمنا با معضل مبدل پوشی ایجاد خواهد شد.

معضل مبدل پوشی:

آقای A که نگهبان امنیتی 65 ساله است و قبلا کاپیتان کشتی ماهیگیری بود به رغم اعتراض همسرش هنگام شب که فرزدن کوچکتر او خانه را ترک کرده است. در خانه لباس شب می پوشد. ظاهر و رفتار او به جز در مواقعی که لبااس زنانه پوشیده است همیشه به طور مناسبی مردانه است و انحصارا دگرجنس گراست. گاهی ظرف 5 سال گذشته اقلام نامحسوسی از لباس های زنانه گاهی شورت را حتی هنگامی که لباس مردانه بر تن داشته پوشیده است. او همیشه عکسی از خودش را در لباس زنانه با خود به همراه دارد.

اولین خاطره او در مورد علاقه به لباس زنانه، پوشیدن شلوار گشاد خواهرش در 12 سالگی بود عملی که برانگیختگی جنسی را به همراه داشت. او هر از گاهی به پوشیدن لباس های زیر زنانه ادامه داده است فعالیتی که همواره موجب نعوظ، گاهی انزال خودانگیخته و بعضی وقت ها استمنا می شد. او با پسران دیگر رقابت می کرد و نسبت به آنها پرخاشگر بود و همیشه مردانه عمل می کرد. او در طول سال های تجرد خود همیشه مجذوب دخترها بود.

علاقه او به لبااس های زنانه حتی بعد از ازدواج به همان شدت بود. او در 45 سالگی بعد از اینکه تصادفا با مجله ای مواجه شد فعالیت مبدل پوشی خود را افزایش داد. او آگاه شد که مردان دیگری مانند خودش وجود دارند و در عالم خیال به طور فزاینده ای دلمشغول لباس زنانه شد و به لباس پوشیدن کامل گاه و بیگاه به صورت زن پیشرفت کرد. اخیرا درگیر شبکه مبدل پوشان شده و گاهی به میهمانی های آنها می رود.

این بیمار به خاطر آشفتگی های اوایل زندگی خود همیشه ثبات و استواری همسرش را تحسین می کرد. وقتی که آنها ازدواج کردند همسرش را از مبدل پوشی خود آگاه کرده بود و او این را تا وقتی که وی آن را محرمانه نگه می داشت، پذیرفته بود. با این حال او احساس گناه می کرد و گاهی می کوشید این شیوه را ترک کند و تمام لباس های زنانه و لوازم آرایش خود را دور بریزد. فرزندان او مانعی در برابر عمل کردن وی طبق تکانه هایش بودند. او بعد از بازنشسته شدن از ماهیگیری و در غیاب فرزندانش بیشتر احساس می کرد که به سمت مبدل پوشی کشیده می شود و بیشتر با همسرش در تعارض قرار می گیرد و افسرده تر می شود.

مانند انواع دیگر یادگار پرستی، یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی فقط در صورتی که با عمل خلافی مانند دزدی یا تخریب اموال همراه باشد به دیگران صدمه وارد می کند. این همیشه در مورد نابهنجاری های جنسی دیگر که بسیاری از آنها عنصر صدمه یا خطر قابل ملاحظه صدمه جسمانی یا روانی را به یک یا چند نفر که در رویارویی جنسی درگیر هستند شامل می شوند صدق نمی کند. برخی از روش ها مجازات های قانونی سنگینی دارند.

ارسال شده در 20 شهریور 1395 توسط