اضطراب ناشی از مشروب خواری

 

drunk-business-man-whiskey

 

اضطراب  ناشی از مشروبخواری چه تاثیراتی بر روند زندگی افراد مبتلا میگذارد تنش و استرس بالا باعث ناتوانی این افراد در مواجه با مشکلات می شوند واکنش پذیری منفی زیادی در معتادان به مشروبات الکلی مشاهده می شود.

استرس، کاهش دادن تنش و تقویت:

شماری از پژوهشگران خاطر نشان کرده اند که سوء مصرف کنندگان الکل از زندگی خود ناراضی نیستند و نمی توانند یا نمی خواهند تنش و استرس را تحمل کنند. برای مثال هوسانگ از میزان بالای ارتباط بین مصرف الکل و واکنش پذیری منفی مانند اضطراب و شکایت های تنی خبر دادند. به عبارت دیگر الکلی ها برای آرمیده شدن می نوشند. از این نظر هر کسی که الکل را کاهش دهنده تنش بداند حتی بدون موقعیت زندگی استرس زا در معرض خطر الکلی شدن قرار دارد. با این حال پذیرفتن مدل علیتی کاهش تنش به عنوان تنها فرضیه توجیهی دشوار است. اگر این فرایند علت اصلی بود انتظار داشتیم که الکلیسم خیلی شایع تر از آن باشد که اکنون هست زیرا الکل تنش را در اغلب افرادی که آن را مصرف می کنند کاهش می دهد. علاوه بر این، این مدل توضیح نمی دهد که چرا برخی از مشروبخواران افراطی می توانند کنترل خود را بر مشروبخواری حفظ کنند و به وظایف خود در جامعه ادامه دهند در حالی که دیگران نمی توانند

ارسال شده در 19 شهریور 1395 توسط