درمان سرطان با غضروف کوسه

isolated-cuttlefish

کوسه از مخلوقاتی است که سرطان نمی گیرد مصنوعا هم سرطان را نمی توان وارد بدنش کرد علت آن را ایمن سازی شدید در مقابل هجوم مواد خارجی و ناشناخته بافتهای آن حیوان می دانند. همانگونه که دشمن انسان است دشمن میکروب ها هم هست. این حیوان استخوان ندارد و برعکس دیگر آبزیان تمامی اسکلت از غضروف ساخته شده است و بافت رگ و سیاه رگ برای تغذیه ندارد و از مجاورت مواد غذایی با آب بدن ادامه حیات می دهد و شاید به همین مناسبت سرطان نمی گیرد. در غضروف کوسه رگ به وجود نمی اید و چون سلول های سرطانی احتیاج به تغذیه دارند در آن پیش نمی روند و چنانچه برای سرطان ها رگ وجود نداشته باشد از رشد و پیشرفت باز می ایستند از این غضروف کوسه به شکل خوراکی، پودر، کپسول و تنقیه بسیار استفاده کرده اند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 17 شهریور 1395 توسط