دوره های درمان انواع مشکلات روحی

depressioncollage1

اختلال عاطفی فصلی ،افسردگی ژنتیکی و  اختلال های خلقی یک قطبی از شاخه های مختلف افسردگی به شمار می روند اما تشخیص هریک نیامند بررسی برخی رفتارها در مبتلایان است دوره درمان هریک  از این مشکلات متفاوت است و  هرکدام از بیماری ها در طولانی مدت برطرف خواهند شد.

وقتی تشخیص اختلال افسردگی اساسی داده می شود چنین معمول است که مشخص کنند آیا این اولین و بنابراین دوره ای تکی است یا دوره عود کننده. این تشخیص بیانگر این واقعیت است که دوره های افسردگی معمولا کوتاه مدت هستند مدت متوسط دوره درمان نشده تقریبا 6 ماه است. در نمونه زرگ درمان نشده زنان افسرده، پیش بینی های خاصی به زمان طولانی تر بهبود خود به خود نشانه ها اشاره داشتند: داشتن مشکلات مالی, رویدادهای زندگی شدیدا استرس زا و خطر ژنتیکی بالا. در برخی موارد افسردگی اساسی برای مدت بیش از 2 سال بهبود نمی یابد که در این صورت تشخیص اختلال افسردگی اساسی مزمن داده می شود.

گرچه اغلب دوره های افسردگی بهبود می یابند دوره های افسردگی معمولا یک زمانی در آینده دوباره عود می کنند. در سال های اخیر عود از برگشت متمایز شده است که اصطلاح دوم به برگشت نشانه ها ظرف مدت نسبتا کوتاه اشاره دارد و احتمالا این واضعیت را منعکس می کند که دوره اصلی افسردگی هنوز روند خود را طی نکرده است. معمولا برگشت زمانی روی می دهد که برای مثال دارو درمانی بعد از بهبود یافتن نشانه ها پیش از موقع خاتمه یافته باشد در حالی که هنوز دوره اصلی واقعا به سر نرسیده است.

اختلال عاطفی فصلی:

برخی افرادی که دچار دوره های افسردگی عود کننده می شوند الگوی فصلی را نشان می دهند که اختلال عاطفی فصلی نامیده می شود. برای اینکه فرد ملاک های DSM-IV-TR افسردگی اساسی عود کننده با الگوی فصلی را داشته باشد که در زمان یکسانی از سال روی داده باشند. به علاوه فرد نمی تواند دوره های افسردگی غیرفصلی دیگری را در همین دوره 2 ساله داشته باشد و باید بیشتر دوره های افسردگی فرد در طول عمر از نوع فصلی بوده باشند. میزان شیوع حاکی است که اختلال عاطفی فصلی در افرادی که در مناطق دور از استوا زندگی می کنند و در افراد جوان تر، شایع تر است.

عوامل علیتی در اختلال های خلقی یک قطبی:

پژوهشگران هنگام در نظر گرفتن شکل گیری اختلال های خلقی یک قطبی، بر نقش احتمالی عوامل زیستی، روانی- اجتماعی و اجتماعی- فرهنگی تمرکز کرده اند. با اینکه هر یک از ا ین عوامل معمولا به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند در نهایت هدف باید پی بردن به این موضوع باشد که چگونه این عوامل علیتی مختلف با هم متربط می شوند تا یک مدل زیستی- روانی- اجتماعی ایجاد شود.

 

عوامل علیتی زیستی:

از دیرباز معلوم شده است که انواع بیماری ها و داروها مبی توانند بر خلق تاثیر بگذارند و گاهی به افسردگی و گاهی به سرخوشی یا حتی مانی خفیف منجر شوند. در واقع این عقیده به دورن بقراط بر می گردد که فرض کرد افسردگی در اثر زیادی سودا در سیستم ایجاد می شود. در نیم قرن گذشته پژوهشگرانی که سعی کرده اند مبنای زیستی اختلال های یک قطبی را مشخص کنند دامنه گسترده ای از عوامل را در نظر گرفته اند.

 

ارسال شده در 16 شهریور 1395 توسط