بهداشت پروستات و ارتباط زن وشوهر

34662099-Seus-doctor-man-whiting-a-medical-history-isolated-on-a-white-background-Stock-Photo

در آمیختن با همسر که پدیده طبیعی الهی است حساب معینی ندارد و هر کس و هر زوجی طوری اقدام می کند که رضایت طرف دیگر را هم تامین کند و این سلامت و درستی را تا دوبار در روز به مدت 10 دقیقه گفته اند و لازم نیست حتما به دنبال آن دخول و انزال صورت گیرد. از روزی دوبار یا بیشتر و هفته ای یک بار و بیشتر و گاهی یک ماه و یا فاصله بیشتر تعداد تمرین عشق را پیشنهاد کرده اند. شک نیست که تمرین و تجربه و ممارست راه گشای آموزشی زوجین است و اگر تعداد آمیزش و انزال زیاد باشد کمک به بهبودی وضع بهداشت پروستات خواهد کرد. این انزال و آمیزش باید به صورت آرام و بدون اضطراب باشد تا اثر بهبودی بخش برای پروستات داشته باشد. نویسنده معتقد است که در سن 64 سالگی دو تا سه نوبت رقص عشق برایش مفید است و تاخیر در انزال را هم تجربه کرده است این تاخیر موجب گردش انرژی داخلی در بدن می شود و پس از آمیزش مجدد و تخلیه پروستات از سموم آن راحت تر شده است.
نکته آخر این که در یک مطالعه پزشکی که 423 مرد بین 60 تا 8- ساله را مورد توجه قرار دادند که 274 نفر آنها سرطان پروستات داشتند و 149 نفر دیگر سرطان نداشتند معلوم شد آنان که آمیزش های بیشتری داشتند کمتر دچار سرطان پروستات شده اند (تعداد این آمیزش ها را 5 تا 7 بار در هفته ذکر کرده اند) از دیدگاه دیگر اگر توجه کنیم باید بدانیم که انجام اعمال آمیزشی فقط شهوت رانی نیست بلکه برای سلامت و یگانگی زوجین حتما موثر است و در بهبودی وضع پروستات هم موثر است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 شهریور 1395 توسط