آلبومین و مقدار معمول آن

female-doctor-with-glasses

مقدار آلبومین خون 50 گرم در لیتر است که گاهی کم و زیاد می شود اگر از 5/3 گرم درصد کمتر شود عارضه ای از قبیل بدغذایی، بیماری کلیه، کبد، سرطان و عفونت در کار است که کمترین دلیل برای تغذیه نامناسب طولانی و گیاه خواری است.
همه آنها که گرفتار سرطان هستند آلبومین کمی دارند و شاید یک راه پیگیری برای دریافت پیشرفتهای سرطان اندازه گیری آلبومین باشد زیرا هر چه سرطان وسعت و شدت یابد آلبومین کمتر می شود. شاید هم در شخصی که آلبومین پایین دارد سرطان ظهر شود زیرا این ماده بعضی از عوامل سرطان زا را می تواند خنثی کند و اگر این مبارزه نباشد سرطان خود را گسترش می دهد.
در سال های 1775 میلادی دریافتند که کارگرانی که با دوده های لوله های بخاری سر و کار دارند دچار سرطان بیضه می شود و شستشوی منظم و نظافت می توانست از ایجاد آن جلوگیری نماید. انسان امروز در معرض مواد مختلف شیمیایی سرطان زا قرار دارد آنان که در شهرهای آلوده و بعضی کارخانه ها کار می کنند در معرض مواد سرطان زا قرار می گیرند پس نظافت و شستشو و دوش هر روز می تواند این عوامل را دور کند تا آسیب به آلبومین و سیستم مصونیت سازی وارد نگردد. مرکزی در انگستان روشن ساخت که کاهش آلبومین در صورتی که مدت طولانی به طول انجامد انسان را دچار بیماری های قلب و عروق خواهد کرد. بیماری های دیگری از قبیل سرطان های وابسته به خون و ایدز می تواند در انتظار افرادی که آلبومین کم دارد باشد. اگر آلبومین زیر 35 گرم در لیتر گزارش شود عامل مرگ زودرس است که 20 برابر دیگران خواهد بود و در خانه های سالمندان این مسئله به تجربه ثابت شده است هر چه آلبومین به 50 گرم در لیتر نزدیک تر باشد مسائل فوق الذکر کمتر پیش می آید. در اشخاص مسن که احتمال شکستگی استخوان ها بالا می رو اگر عامل کمبود آلبومین هم به شکستگی اضافه شود تا 70 درصد مرگ را به دنبال می آورد.
در حالی که تمام مدت سرطان و مبارزه با آن آلبومین ایشان پایین گزارش شده تنها زمانی که بر سرطان پروستات فائق آمده آلبومین به وضع طبیعی خود بازگشته است. چرا؟ علت اینکه آلبومین پایین می افتد چیست؟ چنانکه قبلا گفته شد زمانی که عامل هجوم خارجی مثل میکروب، ویروس، قارچ و سم به بدن وارد می شود و دستگاه ایمن سازی شروع به مبارزه می کند و در مقابل آنها و عوامل دیگر که از راه هوا، پوست، خوردن، آشامیدن و تنفس ما را مورد حمله قرار می دهند کاهش آلبومین پیش می آید اگر این روند طولانی شود خود آسیب رسان خواهد بود. اگر این کاهش آلبومین کوتاه مدت باشد ورشکستگی ایجاد نمی شود. اما اگر طولانی شد عوامل دیگر هم به هجوم قبل افزوده می شوند و میکروب، قارچ، ویروس و سم ها آدمی را از پای در می آورد. درست همانند کسی که بدهی های مکرر و زیاد زندگی وی را با شکست روبرو می کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 12 شهریور 1395 توسط