بررسی انگل دیکروسلیوم

slide_22

در مورد انگل دیکروسلیوز تا کنون شنیده اید این انگل از طریق گوسفند، بز، گاو، گاو میش، نشخوار کنندگان وحشی به انسان سرایت می کند و همستر مهمترین ناقل این انگل به شمار می آید این انگل درون مجاری صفراوی این حیوانات لانه گزینی میکند و شبیه یک کرم بزرگ برگی شکل است.

دیکروسلیوز Dicrocoeliosis

تعریف:

دیکروسلیوز بیماری انگلی مشترک انسان و دامهاست که توسط انگلی از دسته کرمهای پهن (ترماتودا) به نام جنس دیکروسلیوم Dicrocoelium ایجاد می شود. این کرم برگی شکل در مجاری کوچک و بزرگ صفراوی کبد حیوانات مختلف و انسان زندگی می کند.

مقدمه و تاریخچه

این انگل متعلق به خانواده دیکروسلیئیده Dicrocoeliidoe می باشد.

اندازه گونه های مختلف کرمهای این خانواده از کوچک تا متوسط تغییر می کند و انگل مجاری صفراوی و لوزالمعده دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران می باشند. این انگل دارای بدن پهن و کشیده است. ساختمان عضلانی بدن آنها رشد کمی کرده دارای پارانشیم شفاف می باشد به طوری که از ورای تگومنت اندامهای درونی به خوبی قابل رویت هستند. پوست آنها غالبا فاقد خار است. بادکش ها تا قسمت خلفی کرم امتداد می یابد. جنس دیکروسلیوم توسط دوجاردن در سال 1845 کشف و ثبت شده است. و دیکروسلیوم داندریتیکوم یک بار توسط رودلفی در سال 1819 و یک بار توسط لوس در سال 1899 گزارش گردیده و ثبت شده است. دیکروسلیوم داندریتیکوم در مجاری کوچک و بزرگ صفراوی کبدی حیوانات مختلف زندگی می کند. طول آن 6 تا 14 میلی متر و عرض آن یک تا 5/2 میلی متر است. اندازه کرم نسبت مستقیمی با بزرگی جثه میزبان نهایی دارد. مثلا در گاو اندازه کرم معمولا بزرگتر از گوسفند می باشد. بدن کرم کشیده و سرنیزه ای است. پوشش خارجی بدن صاف و شفاف بوده و از ورای آن اندامهای داخلی قابل رویت می باشند. بادکش شکمی بزرگتر از بادکش دهانی است.

دستگاه گوارش کرم شامل دهان، حلق، مری و روده کور است. دهان در بادکش قدامی باز می شود و در شاخه روده کور تا نزدیک انتهای خلفی ادامه می یابد.

دستگاه تناسلی نر شامل دو بیضه مقطع می باشد که در عقب بادکش شکمی قرار گرفته اند. ترشحات آن توسط مجاری آوران و وابران به کیسه سیر و سرانجام به سوراخ تناسلی که در جلو بادکش شکمی قرار گرفته است می رسد. اندام تناسلی ماده شامل یک تخمدان یک طعه ای بیضی شکل می باشد که در عقب بیضه ها واقع شده است. رحم لوله پیچیده ای می باشد که مملو از تخم بوده و قسمت خلفی بدن را اشغال کرده است ولی سرانجام به طرف چپ منحرف شده به سوراخ تناسلی مشترک که در جلوی بادکش شکمی قرار دارد ختم می شود.

تخم دیکروسلیوم به ابعاد 36 تا 45 میکرون در 22 تا 30 میکرون و در یکی از دو قطب دارای درپوش است. این تخم ها در انتهای رحم به رنگ قهوه ای سیر و در قسمتهای اولیه به رنگ زرد روشن هستند در حین خروج با مدفوع داخل آن نوزد یا میراسیدیوم که واحد 2 لکه چشمی است دیده می شود.

محل، میزبانها و پراکندگی جغرافیایی:

انگل دیکروسلیوم داندریتیکوم در مجاری صفراوی کوچک و بزرگ گوسفند، بز، گاو، گاو میش، نشخوار کنندگان وحشی، اسب، خر، شتر، سگ، خرگوش، خوک، خرس قطبی و انسان زندگی می کند. هامستر سوریه ای بهترین میزبان آزمایشگاهی انگل می باشد. در برخی از نواحی اروپای مرکزی که گوشت اسب و خر به مصرف تغذیه انسان می رسد آلودگی پس از ذبح و در کشتارگاه مشخص می شود.

 

ارسال شده در 12 شهریور 1395 توسط