رابطه ثبات اخلاق و خلاقیت

article33421-3

افرادی که از شیوه‌های هیجانی متضاد در تعاملات فردی خود استفاده می‌کنند و خلق و خوی ثابتی ندارند بهتر می‌توانند با استرس مقابله کنند اما پژوهش‌های نوین این تغییرات مغزی را عامل تأثیر گذار

تأثیر نوسانات خلقی بر خلاقیت

شیوه بروز هیجانات و نوع هیجان هایی که افراد در موقعیت‌های مختلف نشان می‌دهند، عامل اصلی تفاوت میان خلاق‌ها و سایر افراد است. در آخرین تحقیقات انجام گرفته مشخص شد، هیجان‌های مثبتی که معمولاً در رفتارهای هنرمندان مشاهده می‌شود عامل شکوفا شدن خلاقیت آنها است که این مسأله وجه تشابه در افراد با هوش هیجانی بالا، موفقیت در کار و خلاقیت است.
 این بررسی‌ها نشان داد، مدارهای عصبی مرتبط با خلاقیت در مغز در زمان بروز هیجان‌های مثبت تغییر پیدا می‌کند. در واقع  بروز هیجان‌های مثبتی که منجر به بروز رفتارها و صفاتی مانند خوش بینی، سازش پذیری  و خود کنترلی می‌شود  و به دنبال آن پیدایش هیجانات منفی که به غم یا نا کارآمدی ختم خواهد شد  با نو‌آوری و خلاقیت در افراد ارتباط دارد.  پژوهشگران دانشگاه آکسفورد پس از انجام آزمایشات طولانی  به مدت 5 سال بر گروهی از هنرمندان و افراد خلاق در زمینه‌های مختلف متوجه شدند، بالا و پایین رفتن هیجانات و نوسانات خلقی که افراد را از شادی به سمت غم می‌برد در انجام کارهای مبتکرانه نقش مهمی دارد.
به این صورت که گروهی از افراد که نوسانات خلقی در آنها بیشتر گزارش شد، در مقایسه با کسانی که به طور ثابت از شیوه‌های هیجانی مثبت یا منفی در تعاملات روزانه استفاده می‌کردند، خلاق تر  معرفی شدند.   محققان انعطاف پذیری بالای مغز و نوع عملکرد مدار‌های مغزی مرتبط با خلاقیت را عامل اصلی، ارتباط نوسانات هیجانی و بروز رفتارهای نوآورانه  دانستند.
در تحقیقات قبلی مشخص شد، افرادی که از شیوه‌های هیجانی متضاد در تعاملات فردی خود استفاده می‌کنند و خلق و خوی ثابتی ندارند بهتر می‌توانند با استرس مقابله کنند اما پژوهش‌های نوین این تغییرات مغزی را عامل تأثیر گذار بر کیفیت تحصیلی، شغلی و ارتباطی افراد معرفی می‌کند.

ارسال شده در 12 شهریور 1395 توسط