چگونه خود را بیمار می کنیم؟

nurse-writing-on-chart

هر کس روزانه چندین مرتبه بینی، دهان و چشم را لمس می کند و از دهان خود به دیگر اعضا میکروب را منتقل می کنند. شما گروهی را در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که چگونه هر چند دقیقه ای شخص دهان و چشم و بینی خود را دست کاری می کند. این را خود بیماری زایی می توان نام گذاشت که از انتقال میکروب از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و یک میکروب سازگار در ناحیه ای مثل دهان را به چشم که محل ناسازگار آن است منتل می کنیم و موجب بیماری چشم می شویم.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 12 شهریور 1395 توسط