توصیه هایی درباره تصفیه انگل ها و سموم

doctor

روش های دیگری را پزشکان و یا کلینیک های رژیم غذایی برای تصفیه از انگل ها و سموم توصیه می کنند که هر کدام به جای خود قابل استفاده و نتیجه بخش می باشد. اما این امساک 8 روزه را هرگز فراموش نکنید. زیرا این کار مهم تصفیه را در بدن خود انجام داده اید این نکات عبارتست از پاکیزه کردن روده ها و روده بزرگ، تمیز کردن دستگاه لنف، دفع کردن انگل ها، خروج سموم، تنظیم دستگاه اسید و باز، سالم سازی احساسات، بهبود در وضع دندان ها و بازسازی انرژی و بهبود اعضا از جمله پروستات در این طریق است. دستگاه مصونیت سازی شما نیز متحول می شود و مبارزه با بیماریهای مختلف با موفقیت انجام می شود. سلامت و شادابی بازگشته با دانش بهتری که نسبت به تغذیه خود پیدا می کنید از صرف غذاها هم لذت بیشتری خواهید برد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 شهریور 1395 توسط