8 روز امساک واقعی روزه

challenge

مواردی که گفته می شود برای تزکیه افرادی است که بیماری خاصی بر آنها مستولی نشده. تزکیه و تصفیه واقعی 90 روز به طول می انجامد و چنانچه شخصی احتیاجی به سم زدایی بیشتر دارد ممکن است این تصفیه بیش از 90 روز هم وقت بخواهد بنابراین توصیه می شود که تصمیم برای امساک و روزده داری با نظر پزشک ویژه انجام گیرد.
آنچه که طرح شده برای پاکیزه کردن روده و دفع انگل ها و شتشوی سموم شماست و در این راستا دستگاه اسیدی بازی شما نیز به وضع طبیعی کشانده می شوند.
اصل کلی در این امساک استفاده کردن از شربت آبلیمو و لیموناد است که آن را در منزل هم می توان به راحتی تهیه کرد. از آبهای معمولی و آب مقطر در تهیه شرب آبلیمو استفاده نکنید بلکه از آب های معدنی بطری شده که مورد اعتماد شماست استفاده نمائید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 شهریور 1395 توسط