شناخت گروه های مختلف بیماری زا میان انسان و دام

00lect24malaria

گروه های مختلف برای انتقال بیماری از انسان به دام به سه دسته کلی تقسیم می شوند حیوانات تازه اهلی شده ،حیوانات اهلی و حیوانات وحشی ،هریک به نوبه خود ناقل یک نوع ویروس یا باکتری و انگل می باشند در ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت .

 

این تقسیم بندی بیشتر به منظور کنترل بیماریهای مشترک ارزش داشته و مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس آن بیماریهای مشترک در سه گروه زیر قرار می گیرند:

1- عفونتهای مشترک بین حیوانات وحشی و انسان

2- عفونتهای مشترک بین حیوانات اهلی شده و انسان

3- عفونتهای مشترک بین حیوانات اهلی و انسان

به طور کلی اغلب مسئولین دامپزشکی و بهداشت عمومی بیشتر علاقه مند هستند که بدانند حیوانات مختلف به چه نسبت مخزن بیماریهای انسان قرار می گیرند و هر کدام از آنها به چند عامل عفونت مشترک حساس هستند. مثلا وقتی برنامه انهدام سگهای ولگرد و تحت نظر گرفتن سگهای صاحب دار پیش می آید نه تنها در کنترل بیماری هاری موثر خواهد ود بلکه در کنترل کیست هیداتیک ولیشمانیوز و لاروهای مهاجر احشایی نیز نقش خواهد داشت و بدین ترتیب برنامه ای که برای کنترل هاری پیشنهاد می شود به طور غیر مستقیم در کنترل چند بیماری مشترک دیگر نیز موثر خواهد بود و اطلاع از این مسئله برای مقامات تصمیم گیرنده در بهداشت عمومی یک جامعه بسیار ارزنده می باشد زیرا ایشان را در تصویب و اجرای برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مصمم تر خواهد کرد.

در حال حاضر از تمام تقسیم بندیهای مشخصی که در بالا به اختصار ذکر شد مفیدترین آنها تقسیم بندی است که بر اساس روند انتقال و سیر تکامل و تزاید عوامل عفونت زا انجام گرفته است زیرا در این روش از تقسیم بندی، بیماریهای مشترک هر گروه دارای خصوصیات اپیدمیولوژیک مشابه می باشند و در این مطلب سعی می شود بر مبنای این تقسیم بندی به ترتیب بیماریهای ویروسی و کلامیدیایی، باکتریایی و انگلی را با تاکید بر عفونتهایی که از نظر بیماریزایی در بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند و گاهی مخاطرات جدی و کشنده در انسان و حیوانات ایجاد می کنند مورد بررسی و مطالعه بیشتر قرار دهیم.

ارسال شده در 7 شهریور 1395 توسط