تست هوش تصویری مکعب

 

 

تست هوش تصویری فرامطلب

 

تست هوش تصویری مناسب بزرگسالان. تست هوش فضایی- تجسمی برای دوستداران هندسه فضایی.

حالت گسترده یک مکعب را داریم. اگر آن را مجددا تا بزنیم، به کدام مکعب (مکعب ها) می رسیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ تست هوش ‘مکعب گسترده شده’

گزینه 3

ارسال شده در 5 شهریور 1395 توسط