افزایش توان طبیعی بدن برای دفاع از بیماری ها

qa169-800x450

هیچ بیماری نیست که در کنار آن عامل درونی هم وجود نداشته باشد. به طوری که در بعضی از بیماری ها 90% پایه آن از بیماری روانی به وجود می آید در بسیاری از موارد و با مراجعه به روانپزشکان و استفاده از روان درمانی می توان با بیماری های جسمی مبارزه کرد. بعد از انواع سم زدایی اینک بدنی تازه یافته اید و PH سلولی شما به وضع کاملا طبیعی بازگشت کرده است و زمان آن رسیده است که به تقویت بدن خود بپردازید.

سموم را خارج کرده اید و روده های شما پاکیزه شده PH شما به وضع طبیعی و سالم بازگشته است. همچنان است که خانه تکانی کرده اید و اینک بایستی جلوی ورود خاک و خاشاک را به خانه تمیز شده بگیرید. در این قسمت برای جلوگیری از ورود سموم روانی و جسمی تلاش خواهید کرد و از طریق تغذیه، همیوپاتی، ورزش و درمان روانی توان روده و بدن را می توان افزایش داد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 شهریور 1395 توسط