اولین و قوی ترین راه سم زدایی

liver-highlighted-on-body

اولین و قوی ترین راه سم زدایی روزه گرفتن است که نه تنها انگل های روده و سموم و ته نشست های آن را می زداید بلکه در زدودن اشکالات معنوی و روانی هم موثر است. این برنامه روزه که هشت روز ادامه خواهد داشت به روش های مختلفی اجرا می شود. که تنها برای زدودن انگل ها و سموم روده نیست بلکه دیگر اعضای را هم تزکیه می کند. در این طریق از آب، آب میوه و آب لیمو در حین روزه داری استفاده می شود. این روش تزکیه سبب می شود که انرژی پر توان موجود در بدن که برای هضم و جذب غذا مصرف می شود برای سم زدایی به کار گرفته شود. (35% از نیروی بدن صرف هم و جذب غذا می شود.)
10 تا 12 لیوان شربت آب لیمو که حاوی ویتامین های کافی هم هست روزانه می تواند تا مدت طولانی بدن را سالم نگه دارد. دیگر داروهای صاف کننده سموم روده را هم می توان علاوه بر رژیم آب خالص و یا استفاده از چای مورد توجه قرار داد. آخرین و موثرترین روش سم زدایی ا ستفاده از آب نمک مختصر به هنگام صبح با معده خالی گزارش شده است. در این کتاب گزارش شده آب نمک رقیق چندان جذب بدن نمی شود و در عرض 20 تا 40 دقیقه روده ها را پاکیزه می کند. حرکتی مشابه با تنقیه انجام می شود اگر این برنامه به مدت 8 روز انجام شود تمام سوم و مواد ته نشست شده در جدار روده بزرگ به همراه انگل ها از بدن خارج می شود. احساس تازه و قدرت بیشتری به شخص می دهد زیرا پس از آن غذاها از روده و معده بهتر هضم و جذب می شود. تمایل به مسافرت، کار، تفریح، ورزش و فعالیت جنسی هم ا فزایش می یابد و این است که در پروستات هم احساس بهبودی حاصل می شود زیرا دیگر سمی در روده و دستگاه لنفاوی وجود ندارد که آن را آزرده کند. بعضی ها برایشان هشت روز روزه گرفتن مشکل است به این افراد پیشنهاد می شود که با سه روز روزه گرفتن کار را شروع کنند. البته در هر زمان که شخص از این رژیم خسته شود می تواند آن را ترک کند. این نکته گفتنی است که در هنگام روزه گرفتن هر شخص باید به فعالتی روزانه و انجام امور خود بپردازد و استراحت توصیه نمی شود.
حالا که بدن شما و روده های شما به فعالیت منطقی تری می رسد. مصرف غذای شما ه کاهش می یابد و 30 تا 40% از غذای مصرفی را لازم دارد این ا فراد تمایل به غذاهای نامناسب و پر چرب نخواهند داشت مضافا اعتیاداتی از قبیل دخانیات و بیماری هایی مثل قند ممکن است در این هشت روز بهبودی یابد از دیدگاه مسائل روانی و احساسی نیز به تدریبج مشکل خود را نشان می دهد و راه حل مناسب برای آنها پیدا می شود. و بالاخره گره های روانی از افکار خارج می گردد. اگر از هشت روز روزه گرفتن نگران هستید با تصمیم 2 تا 3 روز اقدام کنید چه بسا که در حین روزه گرفتن بتوانید آن را تا 8 روز ادامه دهید.
آزمایش از جهاز هاضمه و گلو در روزهای آخر این روزه نشان می دهد که وضعیت شخص چقدر بهبودی یافته است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 شهریور 1395 توسط