عوارض پرتو درمانی در سرطان پروستات

linear-accelerator

نباید از نظر دور داشت چنانچه اشعه اعصاب اطراف ناحیه پروستات را تحت تاثیر شدید خود قرار دهد. همان عوارض برداشتن وسیع سرطان پروستات از طریق جراحی را پیش خواهد آورد. تصور نکنید که پرتودرمانی تک تک سلول های پروستات را از بین خواهد برد توه داشته باشید که حتی یک سلول سرطانی به تدریج افزایش و حجم یافته و تعداد آن گسترش می یابد و مجددا در محل پروستات یا هر جای دیگری خود را نشان می دهد استفاده از پرتودرمانی برای بار دوم خطر بروز سرطان دیگری را به وجود می آورد. به این خاطر از پرتودرمانی مجدد پرهیز می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 شهریور 1395 توسط