آزمایش PSA چه آزمایشی است

tray-with-psa-afp-and-cea-tests

آزمایش PSA آزمایشی است که در آن آنتی ژن پروستات را از سال 1980 اندازه گیری می کنند. این آزمایش را از طریق گرفتن خون انجام می دهند. ماده ای که در این آزمایش اندازه گیری می شود از پروستات ترشح می شود و هر گاه پروستات بدخیم باشد ترشح این ماده بیشتر است. اگر گزارش PSA چهار واحد باشد اشکالی نیست و از چهار واحد به بالا گزارش مشکوک می باشد. دوازده به بالا می تواند خطرناک باشد و چه بسا که سرطان از محل خود گسترش یافته باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 شهریور 1395 توسط