چرا به کودک آسمی فاقد علائم باید داروهای ضد آسم داده شود؟

secondhandchildren2

منظور حفظ یک ظرفیت خوب تنفسی رزرو است تا به هنگام روبرو شدن با عوامل محرک به آسانی دچار مشکلات نشود. تجربه ثابت کرده که با اندازه گیری های منظم پیک فلو در خانه آسم کودک تحت کنترل بهتری قرار خواهد داشت که مستلزم انجام بررسی های کامل فونکسیون تنفسی به طور ماهیانه در مطب پزشک می باشد. پیک فلو حساسترین معیار کار ریه هاست که انجام آن در خانه مقدور است. بنابراین نتایج آن باید با اهمیت تلقی شود. با این وجود درک چگونگی کیفیت آسم و آگاهی از تاثیر داروها خود حائز اهمیت فراوانست.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 30 مرداد 1395 توسط