به هنگام نارضایتی از نتیجه درمانی کودکان آسمی چه باید کرد؟

young-girl-taking-pill

مسلما پزشکی تا حال به دنیا نیامده که تمام بیمارانش از کار او رضایت کامل داشته و از هر حیث مورد اعمادشان باشد. هر پزشک برای رسیدگی کامل بیماران خود روند مخصوصی دارد که به شخصیت، معلومات و تجارب او بستگی دارد. اگر روحیه پزشک با روحیه شما کاملا متفاوت باشد ممکن است این طور احساس کنید که او طبق انتظار شما مهربان و دلسوز نیست شدت بیماری فرزندتان را به قدر کفایت جدی نمی گیرد، شما نمی توانید آن طوری که دلتان می خواهد با او صمیمانه صحبت و درد دل کنید. در حقیقت بسیار تعجب آور است برای شما که اگر بدانید این مسائل تا چه اندازه ممکن است بندرت اتفاق افتد. شما ممکن است تصور کنید که به مشاوره با یک متخصص سخت نیازمندید بدون تردید پزشک مسئول هم از دیدار کودک و هم قبول یک ارجاع به پزشک دیگر، نه تنها اعتراضی ندارد بلکه خوشحال است. اگر مراتب بالا به میزان کفایت موجبات رضایت و خشنودی شما را فراهم نمی کند راه چاره مراجعه به پزشک دیگریست که ممکن است این بار روحیه او با مختصات ذاتی شما هماهنگی داشته باشد. دوستانی که فرزندانی با مسائل مشابه دارند می توانند راهنمای خوبی باشند و نظرات ارزنده ای را ارائه نمایند. شما ممکن است پزشک دیگری را جهت معالجه فرزندتان انتخاب کنید ولی تحت هیچ گونه قیودی لازم نیست که چگونگی را برای پزشک قدیمی خود بیان کنید. به عکس امکان دارد این بار هم به متخصصی که با راهنمایی پزشک خانواده به او مراجعه کردید نظر مساعدی نداشته باشید حل مشکل در اینجا مشورت با پزشک خودتان است چه ایشان قادر خواهد بود که ترتیب کار را با متخصص دیگری بدهید تا هر وقت که وضعیت ایجاب کرد از نظرات او استفاده کنید.
این اقدامات ممکن است تا اندازه ای افسانه و خالی از حقیقت به نظر رسد ولی بدون تردید وجود اعتماد لازم بین بیمار و پزشک اساس کار را تشکیل داده و بسیار حائز اهمیت است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 مرداد 1395 توسط