آیا کودک مبتلا به آسم باید به وسیله متخصص درمان شود؟

feverish-child-lying-in-bed-with-persons-hand-on-her-head

بیشتر کودکان آسماتیک به درمان جواب مساعد می دهند و نیازی به تسهیلات اختصاصی که فقط در بیمارستان میسر است، ندارند. باید گفت: به دلایل بسیرای هر قدر اشخاص کمتری در تدابیر درمان آسم درگیر باشند نتیجه بهتر خواهد بود. پزشک خانواده که کودک و خانواده را خوب بشناسد در اکثر اوقات با شناخت عوامل مسئول چون تظاهر سرفه، خس خس سینه و شروع فوری درمان مناسب با توجه به دستورات پزشک متخصص می تواند کمک موثری بنماید. آن دسته از کودکان که به معاینه درمانگاه یا کلینیک سینه نیازمندند معمولا با کیفیت هایی به شرح زیر روبرو هستند:
1- علائم مزمن که در مقابل درمان مقاومت نشان می دهد.
2- حملات آسم که بیش از نود درصد اوقات از حضور کودک در مدرسه جلوگیری می کند.
3- حملات به قدر کفایت شدید و نیازمند به دوره های ثانوی استروئید درمانی باشد.
به علت تردید در تشخیص و انجام تحقیقات بدی کودکان آسماتیک به متخصصین ارجاع می شوند تا با امکانات و تسهیلات بیشتری که در اختیار دارند ارزیابی کامل و همه جانبه در موقع خود انجام پذیرد و بدین طریق اوقات کمتری تلف شود و از نظر آموزش لطمه ای به کودک وارد نیاید.
کودکان دیگر که پس از حمله شدید آسم به واحد اورژانس و تصادفات منتقل شدند و یا در بخش ها بستری گردیدند تحت نظر متخصص قرار می گیرند.
گاهی ممکن است کودک از طریق واحد اورژانس یا کلینیک تصادفات مستقیما به سیستم بیمارستان راه یابد البته در این گونه موارد چنانچه وسیله پزشکان خانواده که با متخصصان در ارتباط دائم هستند ارجاع صورت پذیرد، ارجح است. بعد از حضور کودک در درمانگاه یا کلینیک، متخصص ممکن است احساس کند که پس از یکی دو تحقیق مثلا رادیوگرافی از سینه، آزمایشات خون یا حتی تست های ریه، تغییری در درمان راه نیابد و یا بسیار اندک باشد در این صورت کودک مرخص خواهد شد. چنانچه درمان آسم به قدر کفایت مشکل و یا مسائلی در ارتباط با آن مطرح باشد قرار ملاقاتهای بعدی داده خواهد شد و بدین ترتیب مراقبت فرزند شما بدست بیمارستان و پزشک خانواده سپرده می شود. در این موقعیت ها معمولا تصمیم گیری به متخصص واگذار خواهد شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 مرداد 1395 توسط