حفظ آرامش اولیای کودکان مبتلا به آسم

landscape-1446724480-g-78815666

هر قدر کودک مضطرب و آشفته باشد به همان اندازه حملات شدیدترند نشان دادن پریشانی و ناراحتی شما باعث اطمینان خاطر فرزندانتان نخواهد شد. اگر به روند کاربرد داروهای مورد نیاز آگاهید طبق دستور پزشک اقدام نمائید چنانچه جواب به داروهای تجویزی مساعد نباشد مراتب را به اطلاع پزشک معالج برسانید سعی کنید کنترل تنظیم کار را در دست بگیرید چه آرامش شما در روحیه فرزندتان بسیار موثر خواهد بود.

در یک حمله حاد چه موقع باید کمک بخواهیم؟
پدران و مادران در تشخیص بهبود یا عدم بهبود فرزندانشان با مشکلی مواجه نخواهند بود. آنچه که مسئله ایجاد می کند شناخت کیفیت خطر یک حمله است. باید پس از درک موقعیت بحرانی استمداد فوری به عمل آید تا پزشک در بالین کودک حاضر و در صورت لزوم نسبت به انتقال وی به بیمارستان سریعا اقدام شود. حال باید دید چه نشانه هایی معرف زنگ خطر است تا از آنها به طور خلاصه به شرح زیر یاد شود:
1- خس خس سینه که به تنهایی گمراه کننده است چه یک سینه آرام و بی صدا ممکن است وضع بسیار نامساعدی داشته باشد.
2- سیانوز، به هر دلیلی که باشد.
3- آثار خستگی فوق العاده.
4- رویداد بیهوشی
علایم سه ردیف آخر بیانگر اینست که حیات کودک مورد تهدید می باشد. نکته بهتر و معیار مطمئن تر کیفیت پاسخ در مقابل کاربرد داروهای متسع کننده مجاری هوائی است که راهنمای خوبی به شمار می آید. اگر استنشاق اول و دوم داروهای برونکودیلاتاتور (متسع کنده مجاری هوایی) همانند سالبوتامول و بریکانیل و غیره جواب مساعدی را در مدت چند ثانیه بدنبال نداشت و یا اثری زودگذر مثلا کمتر از یک ساعت ملاحظه شد کاربرد درمان فوق العاده بسیار ضروریست. پزشک معالج شما ممکن است با تجویز یک تزریق یا شروع یک دوره استروئید کنترل حمله را از نو برقرار نماید و یا صلاح بداند کودک را در بیمارستان بستری کند. به هر حال بسیاری از پدران و مادران که در مبارزه و پیکار با کیفیت حاد یک حمله مدتی تلاش بی وقفه داشتند پیشنهاد پزشک را اقبال نموده و به جان و دل پذیرا می شوند. مدت اقامت متوسط کودک در بیمارستان از دو تا سه روز تجاوز نمی کند بنابراین کمتر اضطراب آور است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 29 مرداد 1395 توسط