روند جلوگیری از بروز آسم ناشی از ورزش

Paediatric_Asthma_-_shutterstock_513609851

– گرم کردن هوا به کمک تنفس از راه بینی همانند یک دستگاه تهویه و گرم کننده، استفاده از دستکش پشمی یا شال می تواند مخزنی از هوای گرم تامین نماید.
– کاربرد داروی آدرنرژیک یا اینتال به وسیله دستگاه استنشاقی پانزده دقیقه پیش از شروع ورزش، استفاده از تئوفیلین سریع الاثر، یک ساعت قبل از ورزش ممکن است در جلوگیری از تظاهر یک حمله، کمک شایسته ای به شمار آید.
باید توجه داشت که بروز علائم آسم، کمتر از پنج دقیقه بعد از ورزش خود نشانه ای از نارسایی درمان آسم کودک است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 مرداد 1395 توسط