عفونت های ویروسی در کودکان آسمی

child-with-asthma

عفونت های ویروسی دستگاه تنفس شایعترین عوامل محرک تظاهر حملات آسم نزد کودکان به ویژه در سنین پایین به شمار می آید. بدین طریق ویروس به بعضی از قسمت های دستگاه تنفس چون بینی، گلو، سینوسها: هر بخشی از مجاری هوایی (نای، برونشها، نایچه ها یا برونشیولها) و بافت ریه تهاجم می کند. بعلاوه ویروس ها از راههای مختلف موجبات تنگی مجاری هوایی کوچک و افزایش واکنش آنها را فراهم کرده و موجب می شوند تا بعضی از سلولهای مجاری هوایی، واسطه های شیمیایی مانند هیستامین و غیره از خود رها سازند. این عوامل واسطه در غشاء داخلی برونشیولها ایجاد التهاب (انفلاماسیون) می نماید و بدین ترتیب در مجاری هوایی کوچک تنگی ایجاد می گردد. به علاوه این مواد شیمیایی ترشحات غدد مخاطی را افزایش داده و موجب انسداد جریان هوا در برونشیولها می شوند. یک عفونت ویروسی ممکن است از حساسیت بخشهای مخصوصی از مجاری هوایی (نقاط گیرنده بتا اگونیست) مسئول کنترل اتساع برونش بکاهد.
کاهش تماس کودک با منابع ویروسی امکان پذیر است این نکته بدین معنا نیست که کودکان برای فرار از ویروسها باید در خانه بمانند. با این وجود منطق حکم می کند کودکی که درگیر حملات شدید می شود باید از نزدیک شدن با همبازیهای مبتلا به عفونت های ویروسی تنفسی سخت پرهیز نماید. به علاوه بسیار ضروریست که به صورت یک اقدام پیشگیری برای کودکانی که روزانه تحت درمان اسم هستند و یا آنهایی که به آشم شدید دچارند حتی اگر حملات از دو تا سه بار در سال تجاوز نکند واکسن آنفلوآنزا بکار رود. آنتی بیوتیک هایی مانند: پنی سیلین، آموکسی سیلین و ترامیسین قادر به کشتن ویروسها نیستند. بنابراین در درمان حملات آشم ناشی از عفونت های ویروسی مفید واقع نخواهند شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 مرداد 1395 توسط