برخی انگیزه ها یا عوامل محرک حمله آسم؟

asthma1

نزد کودکان عفونت های ویرال دستگاه تنفس چون سرماخوردگی و برونشیت شایعترین عوامل رویداد آسم را تشکیل می دهند. عفونت های میکروبی سینوسها ممکن است عاملی برای تظاهر آسم باشد. ورزش و تمرینات بدنی به ویژه در هوای سرد غالبا انگیزه هایی برای شروع آسمند، عوامل محرک چون دود سیگار، بوی مواد معطر، گرد و غبار و مواد شیمیایی نیز رویداد آسم را سبب می شوند. آلرژن ها (مواد حساسیت زا) که بتواند واکنش آلرژیک یا علائم تولید کند در ردیف انگیزه های مهم بوده و در پنج تا ده درصد بیماران عوامل مسئول به حساب می آیند. تحریکات عاطفی که به گریه، فریاد و جیغ منجر گردد و یا گاهی اوقات خنده به طور غیر مستقیم موجب تظاهر آسم می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب ترجمه شده است

ارسال شده در 21 مرداد 1395 توسط