برونشیولها چگونه تنگ یا مسدود می شود؟

bronchioles-diagram

برونشیولها به سه طریق متفاوت به هنگام یک حمله آسم مسدود می شود:
1. انقباض عضلات پیرامون برونشیول
2. تجاوز مایع و سلولها به لایه درونی برونشیولها که به تورم و تنگی مجرا می افزاید.
3. افزایش ترشحات غدد مخاطی که تنگی بیشتر مجاری هوایی بزرگ و حتی انسداد فضای باقیمانده برونشیول را سبب می شود.
کیفیت یک حمله آسم چیست؟
یک حمله تظاهری از آسم است که شرایط وخامت تنفس مانع هر گونه فعالیت بیمار شده و از سر گرفتن تنفس طبیعی و راحت، مستلزم استراحت یا دخالت درمانی می باشد. این چنین کاهش فضای مجاری هوایی ممکن است تحت تاثیر عوامل و انگیزه های چندی ایجاد شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب ترجمه شده است

 

ارسال شده در 20 مرداد 1395 توسط