بیماری انسدادی قابل برگشت مجاری هوایی

 

child-in-hospital-gown-receiving-oxygen

آسم یک بیماری مزمن است که در اثر آن برونشیولها یا مجاری هوایی کوچکتر دچار انقباض ناگهانی می شود و یا مقایسه با افراد معمولی واکنش غیر طبیعی بیشتری نشان می دهد. برونشیولها به طور موقت باریکتر می شود و یا در مقابل عوامل محرک و انگیزه های تحریک کننده انقباض بیشتری یافته مسدود می گردد. زمینه مستعد برای فعالیت یا واکنش بیشتر غالبا در دوران کودکی وجود دارد. پدران و مادران مبتلا به آسم ممکن است استعداد زمینه را در راه ارث به بعضی از کودکان خود منتقل نمایند. بیشتر کودکان دارای علائم آسم، شکل سبکی از بیماری را با خود به همراه دارند.
آسم به چندین اسم از جمله برنشیت صدادار (همراه با وزینگ)، آسم برونشیک و برونشیت آسماتیفرم موسوم است.
پزشکان آن را بیماری انسدادی قابل برگشت مجاری هوایی می نامند. این نکات خود بیانگر کاهش موقت قطر برونشیولها می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب ترجمه شده است

ارسال شده در 20 مرداد 1395 توسط