آسم کودکان و ورزش در مدرسه

young-boy-with-ball-in-grass

به محاذات درمان آسم، اهداف مهمی هم وجود دارد که بحق سزاوار ارزیابیست. بدون رعایت موارد استثنائی باید تصور شود که بیمار برای انجام هر فعالیتی مناسب با سن خود باید دارای توان لازم باشد. یک کودک میل دارد همواره در ورزش های مدرسه شرکت داشته و در مسابقات هماهنگ با دیگر کودکان سهمی بعهده گیرد. در اینگونه موارد نباید اساس کار را مبتنی بر سوابق کودک در نظر گرفت. برای مثال اگر کودکی در گذشته به علت آسم چندبار در بیمارستان بستری شده باشد نباید بحکم سوابق برنامه ای همراه با محدودیت ها به مورد اجرا گذاشته شود چه بندرت اتفاق می افتد که برای کودکی منع شرکت در تمریات بدنی مدرسه تقاضا شود. تقریبا می توان گفت تمام کودکان مبتلا به آسم کنترل شده قادرند بدون محدودیتی در برنامه های معمولی ورزش مدرسه شرکت نمایند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب ترجمه شده است

ارسال شده در 19 مرداد 1395 توسط