محافظت از سلول ها در برابر آسیب رادیکال های آزاد

index

اگر چه گامهای اولیه دکتر هارمن و تحقیقات بعدی او به دانش ما افزود اما هنوز اطلاعات ما در مورد رادیکال های آزاد کافی نیست. علاقه شدید من برای پیدا کردن راه حل مشکل پیری پوست باعث شد که تحقیقات بیشتری در این مورد انجام دهم و اطلاعاتی به دست بیاورم.
دکتر آیمر نگی، دانشمند مجارستانی محققی بود که بیشترین وقت خود را صرف شناسایی روند پیری کرد. دکتر آیمرنگی نیز مانند دکتر هارمن معتقد بود که علت اصلی روند پیری و بیماری های مربوط به آن رادیکال های آزاد هستند. اما او تغییری در تئوری دکتر هارمن پیشنهاد کرد به این صورت که بیشترین آسیب رادیکال های آزاد به لایه های خارجی سلول که غشای پلاسمایی نام دارد وارد می شود. این تغییر با اینکه ظاهرا کوچک به نظر می رسید اما نتایج فراوانی به دنبال داشت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 تیر 1395 توسط