رابطه بین پیری و رادیکال های آزاد

anti-aging

در ضمن داخل سلول های پوست شما رادیکال های آزاد مولکول هایی به نام عوامل نسخه برداری را فعال می کنند. آن ها پیام رسان های شیمیایی هستند و به DNA سلولی پیغام می فرستند تا پروتئینهایی بسازند که به سلول های شما دستورالعمل صادر کنند. عوامل نسخه برداری تا زمانی که غیر فعال باشند به شکل مولکول های کوچکی درون سلول شناور و بی ضررند. اما با قرار گرفتن در مقابل آفتاب، رادیکال های آزاد ساخته می شوند. رادیکال های آزاد مولکول های کوچک بی ضرری را که عوامل نسخه برداری نامیده می شوند تحریک و آن ها را به سمت مرکز اصلی سلول که هسته سلول نام دارد روانه می کنند. هنگامی که آن ها به هسته سلول رفتند DNA را تحریک به تولید مواد شیمیایی مختلف می کنند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 24 تیر 1395 توسط