فواید حرکت بالا بردن دست های خم شده از پهلوها

 

بالا بردن دست های خم شده از پهلوها

هدف کاربردی:

– تقویت عضلات شانه و بالای پشت جهت کمک به بلند کردن و حمل اجسام و بهبود وضعیت بدن

عضلات درگیر:

– شانه ها

– بالای پشت

دستورالعمل:

بازوها را با زاویه 90 درجه طوری کنار بدن قرار دهید که کف دست ها به سمت یکدیگر باشد. بازوها را چرخانده و تا جایی که موازی زمین شود بالا بیاورید و سپس آنها را به آرامی به حالت اولیه برگردانده و حرکت را تکرار کنید.

روش آسان:

در صورت استفاده از توپ قبل از بالا بردن بازوها توپ را فشار دهید.

افرادی که به دلیل سکته یا جراحی در دامنه حرکتی محدودیت دارند بهتر است دست ها را تا جایی که احساس درد نداشته باشند بالا ببرند. همچنین می توانند بدون دمبل و یا با استفاده از دمبلی سبک تر از آنچه برای افراد سالم پیشنهاد می شود حرکت را انجام دهند.

ایده هایی برای سرگرمی:

مانند یک جوجه عمل کرده و بال های خود را بالا بیاورید.

23- پارو زدن عمودی

هدف کاربردی:

تقویت عضلات بالای پشت جهت کمک به بلند کردن اجسام سنگین

عضلات درگیر:

– بالای پشت

– شانه ها

دستورالعمل:

هر دو دست خود را در حالی که کف دست ها به سمت پایین باشد روی ران قرار دهید. دست ها را کنار هم و نزدیک بدن قرار دهید و با خم کردن آرنج ها به آرامی به سمت چانه بالا بیاورید. سپس مدتی نگه داشته و به حالت اولیه برگردانید. این حرکت را چند بار تکرار کنید.

روش آسان:

می توانید از توپ یا دمبل های سبک استفاده کنید اگر از توپ استفاده می کنید قبل از بالا بردن بازوها توپ ها را فشار دهید.

افرادی که به دلیل سکته یا جراحی در دامنه حرکتی محدودیت دارند بهتر است دست ها را تا جایی که احساس درد نداشته باشند بالا ببرند. همچنین می توانند بدون دمبل و یا با استفاده از دمبلی سبک تر از آنچه برای افراد سالم پیشنهاد می شود حرکت را انجام دهند.

ایده هایی برای سرگرمی:

وزنه ها را به صورتی بالا ببرید که گویی در حال شستن لباس ها هستید.

ارسال شده در 28 فروردین 1396 توسط