نکات ایمنی برای پیاده روی سالمندان

سالمندان بهتر است:

 • کفش های پیاده روی راحت بپوشند.
 • روی سطحی سفت و مسطح راه بروند.
 • به تنهایی به خصوص شب ها پیاده روی نکنند.
 • در درجه حرارت خیلی بالا یا پایین و یا رطوبت زیاد هوا پیاده روی نکنند.
 • قبل و بعد از پیاده روی، تمرینات گرم کردن و سرد کردن را انجام دهند.
 • قبل، در حین و بعد از پیاده روی مقدار قابل توجهی آب بنوشند.

حفظ آثار حاصل از برنامه تمرینی پیاده روی

تنها راه برای حفظ تاثیر این تمرینات ادامه دادن آنهاست. با دنبال کردن روش های زیر می توانید سالمندان را به شرکت در پیاده روی تشویق کنید:

 • یک باشگاه پیاده روی در خانه سالمندان راه اندازی کنید.
 • نموداری برای ثبت مسافت و زمان پیاده روی شرکت کنندگان رسم کنید.
 • نمودار را در جایی نصب کنید که همگان آن را ببینند.
 • اهدافی مبتنی بر پیمودن مسافت هایی خاص تعیین کرده و پیشرفت افراد را بر روی نمودار نشان دهید. برنامه مشخصی بر اساس میزان مسافت تهیه کنید و طول مسافت طی شده را ثبت نمایید. نقشه ای از مسیر پیاده روی تهیه نموده و فواصلی را که هر روز شرکت کنندگان باید طی کنند در آن نشان دهید.
 • پاداش هایی از قبیل گواهینامه، باند، مدال و یا صرف یک وعده غذا در بیرون از آسایشگاه، برای رسیدن به اهداف در نظر بگیرید.
 • بهترین و فعال ترین فرد را بطور ماهانه مشخص کرده و معرفی کنید.
 • افراد را بر اساس سرعت راه رفتنشان گروه بندی کنید.
 • در طول مسیر پیاده روی، ایستگاه هایی را تعبیه کرده و در هر ایستگاه پوسترهایی را از تمرینات مورد نظر شرکت کنندگان نصب کنید. برای مثال تمرین شنا بر روی دیوار را انجام دهند.

ارسال شده در 27 فروردین 1396 توسط