حرکت به سوی آرامش و استراحتی عمیق

اگر دارای حافظه ی بصری قوی هستید تمرین بعدی برایتان بسیار مناسب است. ابتدا شاید بخواهید این تمرین را در مکانی ساکت امتحان کنید ولی زمانی که با آن آشنا شدید می توانید آن را در موقعیت های مختلفی نظیر دفتر کار یا اتوبوس انجام دهید.

  1. چشم های خود را ببندید، بدنتان را آرام کنید و تنش ها را بیرون بریزید.

خود را در مکانی زیبا تصور کنید: در ساحل دراز کشیده اید. آسمان آبی است. می توانید صدای امواجی را که به ساحل برخورد می کنند، بشنوید. خورشید می درخشید و شما می توانید گرمای آن را بر بدنتان احساس کنید. همچنان با گذر زمان احساس می کنید بسیار آرام راحت و قانع هستید.

  1. توجه خود را بر شکمتان متمرکز کنید.

دست هایتان را روی شکمتان قرار داده و به بالا و پایین رفتن آن در واکنش به هر نفستان دقت کنید.

تعمق بر خوشبختی:

این تمرکز جهت سپاسگزاری است که به شما کمک می کند تا دوباره با عشق و قدردانی از خود و دیگران ارتباط برقرار کنید.

  1. جوانب خوشبختی تان یا آن بخش هایی از زندگیتان را که می توانید به خاطرش سپاسگزار باشید، شناسایی کنید.

شاید به خاطر داشتن یک خانه، شغل، خانواده، پول، غذا و زندگی در جامعه یا نسبتا آرام، خوشبخت هستید.

  1. بر هر جنبه ای از خوشبختی تان که شناسایی می کنید، تعمق کنید.

درباره ی برخی از سوالات زیر فکر کنید:

  • داشتن شغلی خوب، پول، خانه، عشق یا سلامتی برایتان چه معنایی دارد؟
  • به طور دقیق از کدام یک از جوانب زندگیتان لذت می برید؟
  • این جوانب از زندگیتان به شما چه احساسی می دهند؟

زمانی را به بررسی آنچه به ذهنتان خطور می کند صرف کنید. هم چنان که تمرینتان پیشرفت می کند ممن است بخواهید هر مزیتی را که در نتیجه ی تمرکز حاصل می شود به عنوان بخشی از خوشبختی تان در نظر بگیرید.

ارسال شده در 23 فروردین 1396 توسط