پاسخ دادن به ترس از اعتراف به ارتکاب اشتباه

به عنوان مثال برای پاسخ دادن به ترستان از اعتراف به ارتکاب اشتباهی به رئیستان ممکن است بخواهید:

  1. درباره ی تمام واکنش های فیزیکی/ فیزیولوژیکی احتمالی فکر کنید.
  2. برای آرامش درونی از روش های تمرکز/ تنفس استفاده کنید.
  3. با تاییدات مثبتی نظیر من به خوبی از عهده ی این کار بر می آیم با افکار منفی خودکار مقابله کنید.
  4. قبلا تمام گفتگوهایتان را آماده کنید.
  5. وضعیت را در ذهن خود تکرار کنید آن قدر تمرین کنید تا واکنش ترس به حداقل برسد.
  6. با مربی با یک دوست تمرین کنید تا زمانی که آرامش، اطمینان و تسلط را بازیابید.

 

در ورتی که هر یک از این ابزارها کمک کند که ترستان را حتی یک امتیاز کاهش دهید ارزش استفاده کردن در یک وضعیت ترسناک واقعی را دارد.

ممکن است ترس شما هرگز به طور کامل از بین نرود اما به طور حتم می توانید شدت و قدرت آن را کم کنید. کمی تحریک ضروری است اما مشکل زمانی ظاهر می شود که تحریک بیش از حد می شود. بیشتر افراد با تمرین کردن می توانند به اختیار خود میزان ترسشان را با استفاده از ابزارهای قبلی کاهش دهند.

می توانید از این روش در مورد هر آنچه می ترسید از سخنرانی گرفته تا ترس از پرواز استفاده کنید ممکن است استفاده از این فرایند در آغاز دشوار باشد اما با تمرین می توانید حساسیت خود را کم کنید و بر ترستان تسلط پیدا کنید.

وحشت از فروش:

رالف فروشنده ی موفق بود که هر سال به اهدافش دست می یافت. پس از مرگ پدرش زمانی که در یک جلسه در حال معری محصول جدیدی بود دچا رحمله ی وحشت شد او مجبور بود با آوردن بهانه ای فورا جلسه را ترک کند پس از آن نمی توانست به جلسه بازگردد زیرا می ترسید بیهوش شود یا تسلطش را از دست بدهد. به کمک مربی، رالف نمونه های مشخص موفقیت های قبی را به خود یادآوری کرد او همچنین تجربیات منفی گذشته را مرور کرد و متوجه شد که پدرش از هر آنچه کمتر بالاترین نمرات بوده شدیدا انتقاد می کرد و در موارد زیادی رالف از این که پدرش را ناامید کرده بود بسیار ناراحت و خشنگین می شد. رالف هم چنین متوجه شد که قبل از حمله ی وحشت علائم اولیه ای نظیر تپش قلب، ضربان بالا و تنفس در قسمت بالایی قفسه ی سینه را تجربه می کرد او یک روش تمرکز را امتحان کرد که توانست به سرعت از آن استفاده کند و خود را هنگام بازگشت موفقیت آمیز به محل کارش و ارائه سخنرانی مجسم کند. دانستن این که می تواند هنگام ترسیدن آرام بماند احساس اعتماد را به رالف بازگرداند. در نهایت رالف توانست اجازه بدهد که ترس وجود داشته باشد ولی با این حال به محل کارش برگشت

ارسال شده در 18 فروردین 1396 توسط