تاثیر اصلاح رفتار در کاهش وزن

weight-loss-diet

افرادی که می خواهند وزن خود را از دست بدهند متوجه می شوند که تغییر عادات تغذیه آنها کاری بس مشکل است. چرا؟ یکی از علل مهم آن است که نمی دانند چگونه روی اوضاع محیط خود کنترل داشته باشند بیماران می باید تمرین کنند که بر عادات تغذیه ای خودشان کنترل کافی داشته باشند. با جمع بندی نتایج تحقیقات در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برنامه های رفتاری معمولا به کاهش وزن کمک می کند، اما در تمام افراد عمل نمی کند. رفتار درمانی مقادیر اندکی از عدم تداوم را نشان می دهد و افرادی که برنامه را کاملا اجرا کنند به طور متوسط در حدود 10% از وزن اولیه خود را در مدت 4 ماه از دست می دهند. افراد چاق تر نیاز به برنامه ی رفتاری و درمانی طولانی تر دارند تا اینکه بیشتر وزن کم کند. رفتار درمانی در کمک به کاهش وزن موثرتر از دیگر شیوه ها به جز معالجات طبی است. اکثر کسانی که برنامه  کاهش وزن آنها همراه با رفتار درمانی بوده است وزن خود را برای یک سال حفظ کرده اند. با اینکه بیشتر تحقیقات درباره ی برنامه های رفتاری با آزمودنی های بزرگسال انجام گرفته یک تحقیق تاثیر این روش ها بر روی کودکان در سنین مختلف را نشان داده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 تیر 1395 توسط