منظور از رژیم های کم کالری چیست

 

 

 

diet

رژیم  های غذایی متفاوتی در جهت درمان چاقی توصیه شده اند که می توانند با امتیازات و محدودیت هایی همراه باشند. رژیم های کم کالری (LCD) که به میزان 1500-1000 کیلو کالری انرژی در روز را تدارک می بینند باعث کاهش وزنی در حدود 8% از وزن اولیه پس از شش ماه خواهند شد. اما متاسفانه در این مدت بیشتر وزن از دست رفته دوباره به دست می آید. رژیم های غذایی خیلی کم کالری (VLCD) هم که حدود 800-300 کیلو کالری در روز هستند برای بیماران خیلی چاق که تحت نظر پزشک هستند می تواند مناسب باشد. با پیروی از این رژیم، 13% کاهش وزن پس از 6 ماه مشاهده شد که بیشتر از میزان رژیم غذایی کم کالری می باشد.
یکی از مسائل جالب در این زمینه آن است که فقط 50% از بیماران چاق که برنامه ی VLCD عمومی را می بایست اجرا می کردند واقعا برنامه را کامل می کند حتی با رفتار درمانی و مشاوره تغذیه ای 88% از بیماران افزایش وزن مجدد طی 18 ماه بعدی داشته اند. کاهش وزن توصیه شده برای این روش رژیمی یک تا دو کیلوگرم در هفته است و کاهش وزن های بیشتر احتمال کاهش زیاد بافت بدون چربی را به همراه دارد. این کاهش ممکن است موجب تخلیه ی پروتئین های بافت های احشائی مستر در قلب گردد. استفاده از این روش ممکن است با مشکلات بهداشتی دیگری همچون گرسنگی، ضعف، خستگی، گیجی، خشکی پوست، ریزش مو، پر ادراری، تهوع و عدم تحمل سرما همراه باشد. این مشکلات می توند زودگذر باشند اما اگر درمان نشوند باید رژیم غذایی متوقف گردد.

ارسال شده در 19 تیر 1395 توسط