ارزیابی و تشخیص چاقی

obesity

نتایج بسیاری از پژوهش ها اشاره بر آن دارد که ارزیابی ذهنی هر فرد برای تشخیص کمبود یا اضافه وزن ملاک خوب و مناسبی نیست. بنابراین لازم است که با بهره گیری از روش های علمی به ارزیابی وضعیت فرد پرداخت. در پست های بعدی قصد داریم تا روش های گوناگون برآورد وزن مطلوب را در دو دسته زیر بررسی و مقایسه کنیم و با مزایا و معایب هر یک از آنها آشنا شویم. این دو تقسیم بندی اصلی عبارتند از:
1- روش های ارزیابی ترکیب بدن در برآورد وزن مطلوب
2- فرمول ها و جداول قد و وزن در برآورد وزن مطلوب

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 18 تیر 1395 توسط