تاثیر عوامل روانی بر چاقی

obesity

به طور کلی تحقیقات اپیدمیولوژیکی برای یافتن تفاوت های زیاد در عملکرد روانی بین افراد چاق و غیر چاق ناکام مانده است. موور و همکارانش در مطاله ای روی 1660 نفر دریافتند که افراد چاق امتیازات بالاتری از افراد معمولی در سه معیار عملکرد روانی بدست آورده اند که عبارتند از عدم پختگی (بلوغ اجتماعی)، شک و گمان و خشونت. اگر چه اختلال بین گروه ها در این مقادیر آنقدر کم بود که از نظر بالینی ارزش چندانی نداشت.
در تحقیق دیگری روی 5817 نفر تفاوت های اندکی مشاهده شد البته در این پژوهش افراد چاق نسبت به همتایان معمولی و غیر چاق خود، کمتر افسرده یا هیجان زده و دلواپس بودند. بسیاری از تحقیقات دیگر نیز همین نتیجه را تایید کرده اند و 5 مطالعه تکمیلی در اروپا بر این نکته تاکید دارد که در عموم مردم تفاوت های اندک بین عملکرد روانی افراد چاق و معمولی وجود دارد.
البته توجه به یک نکته در این قسمت ضروری به نظر می رسد و آن مسئله جنسیت است. کارپنتر و همکارانش در سال 2000 روی افسردگی به عنوان عملکردی از وضعیت چاقی مطالعه کرده اند. آنها دریافتند که بین BMI و افسردگی همبستگی وابسته به جنسیت وجود دارد. به طوری که چاق بودن با افزایشی در خطر افسردگی در زنان و کاهش خطر افسردگی در مردان همراه است. پس می توان نتیجه گرفت که چاقی در زنان ممکن است بیشتر از مردان با آشفتگی روانی همراه باشد.
برخلاف تحقیقات اپیدمیولوژیکی، تحقیق بر روی وضعیت های بالینی، مشکلات روانی همراه با چاقی را نشان می دهد البته چنین تحقیقی می تواند با سوگیری همراه باشد به طوری که افراد مراجعه کننده برای درمان احتمالا خصوصیات روانی مشابه و ویژه ای داشته باشند.
10 تحقیق از چنین مطالعاتی افزایش مقدار کم افسردگی را همراه با چاقی گزارش کرده اند. در واقع در این مسئله شکی نیست که بسیاری از افرادی که به دنبال درمان چاقی هستند مشکلات خاص روانی نیز دارند که ممکن است نیازمند روان درمانی و یا دارو درمانی باشند.
در مطالعه ای روی 18328 بیمار که برای درمان های طبی عمومی و جراحی به کلینیک مایو مراجعه کرده بودند توسط سونس و همکارانش انجام گرفت امتیازات میانگین یان نمونه در مالیخولیا، افسردگی و هیستری بالا بود. در واقع به همان میزان که در تحقیقات قبلی در بیماران چاق گزارش شده بود. به علاوه 15% از بیماران کلینیک مایو امتیازاتی بسیار بالاتر از این هم داشتند. بنابراین نتایج تحقیق مورد نظر توصیه می کند که: اگر چه برخی افراد چاق ممکن است مشکلات روانی ملایم تا متوسطی را نشان دهند عملکرد روانی بیماران چاق به عنوان یک گروه بیمار با دیگر بیماران بالینی تفاوتی ندارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 17 تیر 1395 توسط