چرا بچه ها برخی غذاها را دوست ندارند؟

هنوز اینکه چه مزه های مشخصی در غذا وجود دارند و چرا گروهی از ما بعضی از غذاها را دوست داریم و گروه دیگری آن را رد می کنند کشف نشده است. با این وجود چندین دلیل مشترک در مورد گذرا بودن غذای کودک نوپا وجود دارد. آنها شامل موارد زیر هستند:

  • طعم: هر دو پستان و فرمول شیر طعم شیرین دارد. بعد از اینکه کودک نوپا از شیر گرفته می شود بطور طبیعی بیشتر به مزه های شیرین تمایل دارد تا به مزه های ترش و تلخ. این بدان معناست که آن ها به طور طبیعی بیشتر به سمت غذاهای شیرین مانند هویجها، زردکهای وحشی و سیب زمینی های شیرین می روند تا به سمت سیب زمینی، کلم و کلم فندقی و انواع گل کلم ها. در این حالت باید چند مزه انرژی زا و شیرین را با هم مخلوط کرده سپس به تدریج مقدار شیرینی را نسبت به مواد نیروزا کم کنیم. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند اغلب با طعمهای متنوع سازگار هستند چرا که مزه ها و بوی غذاها به شیر مادر منتقل می شود.
  • بو: زبان قادر است چهار مزه اصلیب یعنی شیرینی- ترشی- شوری و تلخی را تشخیص دهد و آنچه که ما طعم غذا می نامیم مطمئنا توسط حس بویایی مشخص می شود. هر چیزی که بر روی توانایی بویایی تاثیر گذارد مانند سرما، بر روی حس چشایی نیز تاثیرگذار است. بنابراین کودک نوپایی که دچار سرماخوردگی شده است همه انواع غذاها را کنار می زند. همچنین بچه ها اغلب از غذاهایی که بوی تند و قوی دارند مثل سیر و پیاز متنفر هستند.
  • بافت: کودکان نوپا و بچه های کوچک اغلب بافتهای خاص مانند فیبرها، گوشت جویدنی، غذاهای چرب و لیز مانند و سبزیجات ریشه ای و تازه را دوست ندارند. اگر کودکان نتوانند توانایی خوردن تکه های بزرگ را در خود پرورش دهند معمولا هر چیزی را که به صورت پوره و له شده نباشد رد می کنند در این حالت غذاهای کِرِم مانند و نرم شده مانند ماست و سوپها را امتحان کنید.

ارسال شده در 10 اسفند 1395 توسط