ایمنی غذای کودک

  • هرگز به کودکتان غذایی که تاریخ مصرف آن گذشته ندهید.
  • همیشه تمام غذا را به طور کامل گرم کنید.
  • همیشه روی غذا را بپوشانید و به محض اینکه سرد شد آن را در یخچال قرار دهید.
  • گوشت و ماهی خام را همیشه در سردترین طبقه یخچال قرار دهید.
  • هرگز گوشت پخته و گوشت خام را در یک طبقه یخچال قرار ندهید.

 

ارسال شده در 6 اسفند 1395 توسط