وظایف هورمون تستوسترون در بدن زنان

هورمون تستوسترون

 

هورمون تستوسترون، میل جنسی را تحریک می کند. تستوسترون میل جنسی در زنان را افزایش می دهد و به ساخت استخوان، حفظ جرم عضلانی (در نتیجه ی چربی سوزی) و حفظ سطح مطلوب انرژی در آن ها کمک می کند.

هورمون ها نقش ها وظایف بسیار زیادی در بدن انسان ایفا می کنند. ما در بخش های مختلف فرامطلب، در مورد وظایف هر یک از هورمون ها بصورت مفصل صحبت کرده ایم. مطلب فوق تنها یک تعریف کوتاه و مختصر از هورمون تستوسترون است. برای مطالعه اطلاعات بیشتر، به بخش های مختلف سایت مراجعه کنید.

ارسال شده در 6 تیر 1395 توسط