بیماری های پوستی و واکسن آنفلوآنزا

در مورد اهمیت استفاده از واکسن آنفلوآنزا چه میزان اطلاع دارید تزریق این واکسن به چه شرایطی نیاز دارد توصیه های متخصصین در مورد شرایط لازم برای تزریق این واکسن چیست ؟اگر مبتلا به اگزما هستید بهتر است این واکسن را تزریق نکنید چون این بیماری می تواند واکنش بدن ناشی از تزریق این واکسن را کاهش دهد و از تاثیر آن بکاهد  .

طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد مبتلا به اگزما باید به جای زدن واکسن در رگ، آن را عضلانی دریافت کنند

به نظر می رسد این مشکل ناشی از این حقیقت است که بر روی پوست خشک و ترک خورده بیماران مبتلا به اگزما غالباً تجمعی از باکتری های Staphylococcus وجود دارد. به گفته محققان، اگر این واکسن در پوست زده شود به نظر می رسد این باکتری ها واکنش ایمنی ناشی از واکسن آنفلوانزا را کاهش می دهند.دکتر «دونالد لئونگ» سرپرست تیم تحقیق از مرکز سلامت دنور کانادا، در این باره می گوید: «عفونت های Staphylococcus مشکلی گسترده در بین بیماران مبتلا به اگزما هستند و در بالغ بر ۹۰ درصد بیماران مبتلا به نوع شدید این بیماری، کلونی ای از این باکتری وجود دارد.»

تیم لئونگ براین باور است که افراد مبتلا به اگزما باید واکسن آنفلوانزا را به صورت تزریق عضلانی دریافت کنند تا تزریق درون وریدی.

محققان در این تحقیق، واکنش ایمنی ۲۰۲ فرد مبتلا به اگزما و ۱۳۶ فرد بدون عارضه پوستی را بعد از تزریق واکسن آنفلوانزا پیگیری کردند. درحدود نیمی از شرکت کنندگان، واکسن را به صورت درون وریدی و نیمی دیگر به صورت درون عضلانی دریافت کردند.

نتیجه مطالعه نشان داد در حدود یک ماه بعد، تنها ۱۱ درصد از افراد تزریق پوستی در مقابل سوش های واکسن آنفلوانزا مصون شده بودند درحالیکه ۴۷ درصد افراد دریافت کننده واکسن به شکل عضلانی با زدن واکسن مصون شده بودند.

مهر

ارسال شده در 28 بهمن 1395 توسط